Barcelona Cultura

28.08.2014

Estocolm a Factorial 2014

L'intercanvi cultural entre Barcelona i Estocolm, dues ciutats amb importants centres de creació artística i gran interès per la innovació, s'ha intensificat durant l'any 2014. La participació d'Estocolm com a ciutat convidada a la Mercè d'enguany, així com la presència de la Ciutat Comtal al Festival de Cultura d'Estocolm, ha impulsat diverses coproduccions i ha generat espais d'exhibició de la producció artística local a l'estranger.

Factorial vol continuar potenciant aquest intercanvi incloent en el programa la participació de Patrick Liljegren director del Departament d'Estratègia per a la Cultura de la ciutat. Patrik participarà, conjuntament amb Michel Magnier, director de Cultura de la Direcció General d'Educació i Cultura de la Comissió Europea, i Colin Hicks, broker per a les indústries culturals, organismes governamentals i agències públiques del Regne Unit, a la taula de debat titulada Fàbriques de creació, ciutats de cultura: el foment de la creativitat des de les polítiques culturals, que se celebrarà el 29 d'octubre, dia d'obertura del congrés.

El debat servirà per contrastar les estratègies i polítiques culturals d'aquesta ciutat nòrdica, referència europea i mundial en producció cultural, innovació i sostenibilitat.