Barcelona Cultura

Antoni Laporte

Antoni Laporte Roselló (Barcelona) és el director d’ARTImetria-Estratègies per a la Cultura, empresa de consultoria en gestió i màrqueting culturals.

Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Gestió i Polítiques Culturals per la Universitat de Barcelona, ha exercit com a assessor de diverses institucions en tota mena de plans (estratègics, directors, museològics, de màrqueting i comunicació, de viabilitat econòmica i de desenvolupament de turisme cultural) així com de director de nombrosos estudis sobre públics i hàbits culturals tant amb la utilització de metodologies quantitatives com qualitatives. 

Laporte ha coordinat plans culturals i plans d’equipaments culturals de municipis i altres administracions locals i és director d’estudis sectorials sobre economia de la cultura, especialment en el sector de les arts visuals: artistes, fàbriques de creació, galeries d’art, sales d’exposicions, museus, fires internacionals, etc. 

17:30 – Tallers

  • T11. Modelització d’un sistema d’indicadors: conceptes, mesures i dades