Barcelona Cultura

Carles Giner

Carles Giner Camprubí (Barcelona, 1965) és tècnic de cultura i educador social.  Actualment compagina la direcció d’EN RESiDÈNCiA i el secretariat executiu del Consell amb la coordinació del programa Fàbriques de Creació

Graduat en Humanitats per la Universitat Oberta de Catalunya, forma part de l’Institut de Cultura de Barcelona des de 2004. Ha participat en la direcció dels processos de planificació cultural d’aquesta ciutat coordinant l’elaboració i aprovació del Pla estratègic de cultura de Barcelona. Nous Accents 06. En aquest context, també  ha participat en la creació i consolidació de diversos programes de desenvolupament cultural com el Consell de la Cultura de Barcelona, un dels instruments de participació en el disseny i execució de polítiques culturals, i el programa Creadors EN RESiDÈNCiA als instituts de Barcelona, que posa en contacte la creació contemporània amb els estudiants de secundària per mitjà de la presència continuada de creadors als instituts.

 

09:30 – Tallers

  • T16. Fàbriques, programes pedagògics i la cruïlla entre educació i cultura