Barcelona Cultura

Javier Brun

Javier Brun és president de la xarxa Vivers Europeus per a joves artistes.

Diplomat en Gestió i Polítiques Culturals, en Cooperació Cultural i Polítiques Culturals Europees i en Estudis Avançats en Societat de la Informació i Gestió del Coneixement, ha estat membre del Comitè Executiu d'On The Move. Així mateix és professor de diversos cursos, postgraus i màsters en gestió, polítiques i cooperació culturals

Actualment és cap del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Osca. Ha exercit diversos càrrecs com el d'assessor de la Direcció General de Cultura del Govern d'Aragó (2008-2011), director del Centre Dramàtic d'Aragó (2005-2008) i gestor cultural, responsable de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament d'Osca (1985-2005), entre d'altres.

15:30 – Tallers

  • T6. Fàbriques, mobilitat artística i creadors en residència