Barcelona Cultura

Jordi Pascual

Jordi Pascual és el coordinador i fundador de la Comissió de cultura de l'organització de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), que té com a objectiu el progrés de la Agenda 21 de la cultura.

Ha estat membre del jurat de la capital europa de la cultura. És professor consultor a la Universitat Oberta de Catalunya  i és un dels promotors de la campanya www.culture2015goal.net. Ha escrit llibres, articles i informes sobre relacions culturals internacionals, governança de la cultura, i el paper de la cultura en la sostenibilitat, traduïts a més de 20 llengües. Alguns exemples: "Rio+20 i la cultura: lluitem por posar la cultura al centre de la sostenibilitat" (CGLU, 2012), "Cultura i desenvolupament sostenible: innovació institucional i un nou model de política cultural" (CGLU, UNESCO, 2009), "Sobre la participació ciutadana en les polítiques culturales de les ciutats europees" (Fundació Europea per a la cultura, 2007), o "La política cultural local, el tercer sistema i l'ocupació" (Comissió Europea, 1999). També: www.jordipascual.net.

 

11:30 – Taula de debat 3

  • El lloc de les fàbriques de creació en l’estratègia cultural de les ciutats