Barcelona Cultura

Josean Urdangarin

Josean Urdangarin Arrizabalaga treballa a la Direcció de Promoció de la Cultura del Departament d'Educació, Política Lingüística i Cultura del  Govern Basc.

Llicenciat en Filologia Basca, ha treballat com a tècnic i responsable de Planificació Lingüística entre 1989 i 2002 en els àmbits de recerca qualitativa i quantitativa, així com en qüestions relacionades amb l'status planning de l'èuscar. Des de 2002 treballa en l'elaboració i desenvolupament de les polítiques culturals a Euskal Herria (Pla Basc de la Cultura) tant en coordinació interinstitucional com intersectorial.

Els seus àmbits d'actuació actuals estan relacionats amb la planificació i la promoció de la cultura, el desenvolupament del Pla basc de cultura i la coordinació del Consell Basc de la Cultura.

 

 

15:30 – Tallers

  • T7. Les xarxes sectorials i les fàbriques de creació