Barcelona Cultura

Mercedes Giovinazzo

Mercedes Giovinazzo Marín és directora de la Fundació Interarts de Barcelona,  organització no governamental especialitzada en cooperació cultural internacional, presidenta del Comitè Executiu de Culture Action Europe, xarxa europea d'organitzacions culturals, i  membre del Consell d'Administració del Teatro di Roma.

Llicenciada en Arqueologia per la Università degli Studi "La Sapienza" de Roma i màster en Gestió Cultural per l'École Supérieure de Commerce de Dijon, França, ha estat directora de Serveis i directora adjunta d'Atenció al Públic del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, SA amb responsabilitats en planificació, contractació i gestió dels serveis generals i d'atenció al públic.

També ha treballat com a administradora a la Divisió de Cultura i Patrimoni Cultural i Natural, DG IV, del Consell d'Europa, organització intergovernamental amb 47 estats membres i seu a Estrasburg, on ha tingut al seu càrrec, entre altres responsabilitats, la coordinació i gestió de projectes de cooperació cultural internacional.