Barcelona Cultura

Roberto Gómez de la Iglesia

Roberto Goméz de la Iglesia és economista, consultor, gestor cultural i professor. És el responsable de la direcció de la plataforma Conexiones improbables, que impulsa processos de transformació organitzativa i innovació mitjançant les arts i la creació.

És llicenciat en Ciències Econòmiques en l’especialitat d’Economia Regional i Urbana per la Universitat del País Basc i màster en Direcció d'Empreses per la Universitat Autònoma de Madrid + Centro Otalora de la Corporación Mondragón. Té una àmplia formació en polítiques públiques, màrqueting, comunicació i innovació.

Va ser promotor, fundador i director, durant 25 anys (1984-2009), del Grupo Xabide, en el qual va liderar centenars de projectes culturals, de comunicació i sensibilització pública, de desenvolupament de l'economia social i de foment de l'aprenentatge i la innovació. A més a més, va conceptualitzar i dirigir, entre 2004 i 2009, Divergentes i Disonancias, plataformes d'art i innovació empresarial, la segona de les quals reconeguda com una de les millors pràctiques en el foment de la creativitat i la innovació a Europa. Participa activament en els programes europeus Creative Clash i Training Artists for Innovation. 

13:00 – Clausura - Presentació de la mirada d'observador extern

  • Una reflexió retroprospectiva