Barcelona Cultura

Xavier Marcé

Xavier Marcé Carol (Barcelona, 1957) és vicepresident de l’empresa Focus, SA, president de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) i vicepresident de la Federació Estatal d'Associacions d'Empreses de Teatre i Dansa (FAETEDA)

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i titulat en estudis de Dret i Ciències de l’Educació, ha exercit com a professor a les universitats Ramon Llull i Pompeu Fabra. És articulista dels diaris El Mundo de Catalunya i Ara i autor del llibre El exhibicionismo del mecenas (Editorial Milenio. Novembre 2007). També ha dirigit i presentat el programa de televisió Centros en Red.

Cal destacar, entre altre activitats, la seva tasca com a director de Recursos de l’Institut de Cultura de Barcelona (1995-2000) i com a director general d’Estratègia de Focus, SA (2003-2011).

09:30 – Tallers

  • T2. Fàbriques, creació i mercat