Vídeos

Factorial 2014 - Sessió inaugural (V.O)

Factorial 2014 - Diàleg sobre models de Fàbriques de Creació (V.O)

Factorial 2014 - Fàbriques de Creació, ciutats de cultura (V.O)

Factorial 2014 - Les Fàbriques de Creació, entre la recerca de la excel·lència i el foment de la proximitat (V.O)

Factorial 2014 - El lloc de les Fàbriques de Creació en l'estratègia cultural de les ciutats (V.O)

Factorial 2014 - Clausura (V.O)

Fàbriques de Creació de Barcelona