Notícies

Factorial

Factorial neix amb la vocació d'esdevenir una plataforma de debat i reflexió sobre les fàbriques de creació a escala internacional.

En el marc d'aquesta primera edició es donaran a conèixer experiències significatives promogudes per institucions i centres de producció artística, i s'ampliaran i es reforçaran les xarxes de treball existents.

L'objectiu principal d'aquestes jornades, impulsades des de l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, és pensar en veu alta sobre qüestions com les estratègies de desenvolupament creatiu, la tensió entre l'excel·lència i la proximitat, o el paper de les fàbriques en la reinvenció del teixit creatiu de les ciutats.

A través d'una sèrie de tallers i taules rodones es treballaran qüestions comunes com, entre d’altres, la governança, la mobilitat, el retorn social, les infraestructures, el finançament o la comunicació, amb una perspectiva a escala europea.

Programa

29 oct.

14:00 – Acreditacions

16:00 – Inauguració del seminari

 • Inauguració del seminari
  Director de Promoció de Sectors Culturals, Institut de Cultura de Barcelona
  Director de Cultura, Direcció General d'Educació i Cultura, Comissió Europea
  Tinent d’Alcalde de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació de l’Ajuntament de Barcelona

16:30 – Diàleg sobre models de Fàbriques de Creació

 • Arquetips, estereotips, models locals... Aproximacions a una tipologia
  Modera:
  President, Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca) i Vicepresident, Focus SA
  Director de Promoció de Sectors Culturals, Institut de Cultura de Barcelona
  President, Fundació Interarts
  + Llegir més

  Definir què és i què no és una fabrica de creació és un exercici complex, emmarcat en una tensió fonamental entre un contenidor (sovint patrimonial, a voltes industrial) i un contingut (que no sempre és creatiu, o no només creatiu). D’aquesta dicotomia resulta una tipologia força heterodoxa, en la qual és possible identificar arquetips històrics i tendències freqüents que configuren un panorama caracteritzat per la seva elevada diversitat. Cada fàbrica, en aquest sentit, és un món, i passa el mateix amb la manera com ciutats diverses han dissenyat la seva xarxa local de fàbriques de creació. En aquesta sessió inicial, partint de la presentació de la xarxa de fàbriques de creació existent a Barcelona, es tractarà de traçar una primera aproximació al mapa que conté les coordenades fonamentals que fan possible descriure aquesta diversitat.

17:30 – Taula de debat 1

 • Fàbriques de creació, ciutats de cultura: el foment de la creativitat des de les polítiques culturals
  Modera:
  Directora, Fundació Interarts
  Director de Cultura, Direcció General d'Educació i Cultura, Comissió Europea
  Director, Departament d'Estratègies Culturals a Estocolm
  Broker per a les indústries culturals, els organismes governamentals i agències públiques, Regne Unit
  + Llegir més

  Actualment, les polítiques per a la cultura defineixen en el foment i l’estímul de la creativitat, tant entre els artistes com entre la ciutadania, una de les seves dimensions imprescindibles. Tanmateix, és evident que no és sempre possible promoure la creativitat per decret. Els ponents convidats a aquesta primera taula de debat aporten la seva visió sobre diferents qüestions importants, entre les quals destaquen les següents: hi ha o no bones pràctiques en l’estímul de la creativitat que siguin potencialment transferibles a altres contextos territorials?; la creativitat de què es parla cada cop més en el món de la producció i la nova economia és o no la mateixa creativitat de la qual es parla en el món de les arts i la cultura?, i, quin paper tenen ara mateix i poden tenir en el futur les fàbriques de creació en aquesta nova conjuntura entre la creativitat enginyera i la creativitat cultural definida per una complexitat creixent?

19:30 – Copa de benvinguda, visita a Fabra i Coats i proposta artística

30 oct.

09:30 – Tallers

 • T1. Vells i nous models de governança de les fàbriques de creació
  Director, A.M.I. - Centre National de Développement pour les Musiques Actuelles, Marsella
  + Llegir més

  L’objectiu d’aquest taller és reflexionar sobre la gestió de les fàbriques de creació i avaluar-ne els nous i vells models a la llum dels paradigmes més recents de la governança en cultura, que incorporen nocions tan importants com la cogestió entre actors diversos, la interdisciplinaritat, les aliances publicoprivades o la presència “multinivell” de diversos àmbits de l’Administració.

  -> Taller en anglès amb traducció al castellà 

 • T2. Fàbriques, creació i mercat
  President, Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca) i Vicepresident, Focus SA
  + Llegir més

  Fins a quin punt els programes de les fàbriques de creació consideren iniciatives de suport més o menys actiu i explícit als seus residents orientades vers la consolidació de la seva presència en el mercat i la comercialització de les seves obres? En el marc d’aquest taller es plantejaran possibles maneres de fer, tenint en compte experiències significatives.

  -> Taller en castellà

 • T3. El retorn social de les fàbriques de creació
  Director, ICC Consultors, Barcelona
  + Llegir més

  L’habitual i obligada transparència dels centres culturals tradicionals contrasta sovint amb la relativa opacitat de les fàbriques de creació, tant per la seva arquitectura com per la naturalesa de les seves iniciatives, sovint sotmeses a una lògica inexorable d’assaig i error. Aquest taller analitzarà si cal preveure, doncs, el retorn social, en termes de rendició de comptes i de resultats visibles, com una peça clau del seu programa.

  -> Taller en castellà

 • T4. Fàbriques, públics i ciutadania
  Director del Consorci Mercat de les Flors- Centre de les Arts de Moviment de Barcelona
  + Llegir més

  La lògica implícita de l’acció cultural sol situar en la difusió cultural i la programació d’activitats o esdeveniments l’espai primordial de contacte entre creació i ciutadania. Tanmateix, els espais de creació no han de ser necessàriament llocs hermètics. Aquest taller abordarà la qüestió que la necessària superació del clixé romàntic de la torre d’ivori creativa per fomentar noves formes de convivència (i fins i tot de cooperació) entre creadors i espectadors és possible.

  -> Taller en castellà

11:00 – Pausa

11:30 – Taula de debat 2

 • Les fàbriques de creació, entre la recerca de l’excel.lència i el foment de la proximitat
  Modera:
  Director de l’Institut Ramon Llull
  Director, Matadero, Madrid
  Directora, Pogon (Zagreb) i membre del Comité Executiu de Culture Action Europe
  Director de Cultura de Lille Métropole
  + Llegir més

  La recerca de l’excel.lència i el foment de la proximitat són, sovint, lògiques antagòniques que en el marc de les polítiques culturals territorials s’ignoren mútuament. En el millor dels casos, es tracta d’estratègies que no tenen res a veure: allò que es fa per posar una ciutat o una regió en el mapa, vinculat amb l’excel.lència, ignora allò que passa, culturalment parlant, als barris i a les perifèries, que sovint és generador d’elevats consensos entre la ciutadania. I viceversa: construir excel.lència a partir de la proximitat continua sent una assignatura pendent de les polítiques per a la cultura. En aquest sentit, la tendència creixent de molts artistes a comprometre’s amb processos comunitaris és una bona manera de reformular aquesta relació? Poden ser les fàbriques de creació un espai de trobada entre proximitat i excel.lència?

13:30 – Pausa - menjar

15:30 – Tallers

 • T5. Els contenidors patrimonials: amenaces i oportunitats
  Catedràtic de Projectes arquitectònics a l’ETSAB (Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona)
  + Llegir més

  El taller parteix de la base que, tot i que l’ús d’espais patrimonials per a la cultura incorpora un valor simbòlic inqüestionable, el millor contenidor per a la creació artística no és sempre un espai patrimonial (industrial o no) reconvertit. Es treballarà a partir del cas real del lloc que ens acull, l’antiga fàbrica de filatures Fabra & Coats, per tal de reflexionar sobre les oportunitats i amenaces que la seva reconversió presenta.

   

 • T6. Fàbriques, mobilitat artística i creadors en residència
  President, xarxa de Vivers Europeus per a joves artistes
  + Llegir més

  En la mesura que l’acollida de creadors en residència és un fet consubstancial en la mateixa existència de les fàbriques de creació, la generació d’oportunitats i el foment de la mobilitat passa a ser un element essencial que cal tenir en compte sobretot perquè la lliure circulació de creadors a escala global sovint s’enfronta amb un cúmul de complexitats administratives que la converteixen en un malson o una utopia.

 • T7. Les xarxes sectorials i les fàbriques de creació
  Direcció de Promoció de la Cultura, Govern Basc
  + Llegir més

  Partint de l’exemple dut a terme al llarg dels darrers anys al País Basc consistent en la vertebració d’una xarxa d’espais industrials per a la cultura, l’objectiu del taller és sintetitzar (a partir de l’experiència dels participants) quins són els ingredients bàsics, les lògiques de treball, els avantatges i els problemes d’una xarxa de proximitat d’iniciatives orientades a la creació en espais reconvertits en un territori determinat.

  -> Taller en castellà

 • T8. Fàbriques de creació i desenvolupament local
  Coordinadora de Roca Umbert, Granollers
  + Llegir més

  Les polítiques locals s'aboquen a una complexitat creixent: cada cop més transversals, cada cop més multinivells, cada cop més concertades amb múltiples actors... El taller pretén propiciar la reflexió sobre la manera com les fàbriques interactuen amb aquesta complexitat, partint de la trajectòria de la fàbrica Roca Umbert de Granollers, Barcelona, on des de fa gairebé deuanys s'assaja dia a dia el difícil equilibri entre excel·lència i proximitat, entre creadors i comunitat. 

  -> Taller en català amb traducció al castellà i a l'anglès.

17:00 – Pausa

17:30 – Tallers

 • T9. Noves oportunitats de finançament per a les fàbriques de creació
  Directora de programes i desenvolupament de recursos, ResArtis
  + Llegir més

  En un context de crisi econòmica generalitzada i reducció significativa dels recursos públics per a la cultura, totes les iniciatives culturals es veuen obligades a buscar i trobar fórmules alternatives o complementàries de finançament. El taller passarà revista a les fórmules existents més reeixides (micromecenatge [crowdfunding], venda de productes o serveis, esponsorització) des d’una perspectiva europea i que poden resultar útils també per a les fàbriques de creació.

  -> Taller amb anglès amb traducció al castellà

 • T10. La xarxa territorial i les fàbriques de creació
  Coordinador, La Escocesa
  + Llegir més

  Una de les lògiques més importants en el treball de les fàbriques de creació és la seva incorporació a la xarxa local, habitualment heterogènia i amb finalitats i dinàmiques sovint ben diferents, conformada pel conjunt d’infraestructures i operadors culturals que actuen en un mateix barri o una mateixa comunitat. El taller passarà revista als problemes més habituals i a les possibles iniciatives compartides a partir d’una realitat concreta com és la de les fàbriques de creació a Barcelona.

  -> Taller en castellà.

 • T11. Modelització d’un sistema d’indicadors: conceptes, mesures i dades
  Director d'ARTImetria
  + Llegir més

  Partint del supòsit que l’avaluació és una eina que permet, a mig termini, el desenvolupament d’un projecte determinat, el propòsit d’aquest taller és presentar els instruments existents a l’hora d’intentar avaluar, quantitativament i qualitativament, el funcionament, els resultats i l’impacte de les activitats que es duen a terme en una fàbrica de creació.

  -> Taller en castellà

 • T12. El sistema d'indicadors de les fàbriques de creació de Barcelona
  Responsable d'estudis i avaluació, ICUB
  + Llegir més

  La xarxa de fàbriques de cultura de la ciutat de Barcelona ha desenvolupat recentment un sistema propi d’indicadors, integrat en els mecanismes d’avaluació de la cultura a la ciutat duts a terme per l’Institut de Cultura. L’objectiu d’aquest taller és presentar els indicadors i donar compte del resultat de la seva aplicació, explorant les possibilitats d’una eventual transferència a altres realitats.

  -> Taller en castellà

19:00 – Visita a la Central del Circ amb proposta artística i copa de cava

31 oct.

09:30 – Tallers

 • T13. La dimensió tecnològica de les fàbriques: velles i noves eines per a la creació
  Co-director de La Mandarina de Newton
  + Llegir més

  Un dels punts forts tradicionals de les fàbriques de creació ha estat el d’oferir a l’artista la possibilitat de treballar amb un instrumental que, pel seu cost o per les característiques específiques, no està generalment al seu abast. Aquesta possibilitat d’eines compartides avui dia es projecta en un nou horitzó de possibilitats teòricament il.limitades. El taller permetrà l’intercanvi sobre experiències i realitats relacionades amb la utilització de noves eines de creació a les fàbriques.

  -> Taller en castellà

 • T14. Les xarxes internacionals de fàbriques de creació
  Directora, ART-idea
  + Llegir més

  Les fàbriques de creació, inherentment cosmopolites, tenen una llarga tradició relativa a la cooperació internacional i el treball en xarxa. L’objectiu del taller és descriure quines són i com funcionen aquestes xarxes internacionals que, sovint, han estat determinants en la proliferació de fàbriques en diversos llocs d’Europa, propiciant la reflexió sobre les seves febleses i les seves utilitats.

  -> Taller en castellà

 • T15. Fàbriques, creació i recerca
  Directora de Hangar, Barcelona
  + Llegir més

  La recerca ha esdevingut una dimensió intrínseca dels processos de creació contemporània. Tanmateix, i malgrat la presència indiscutible d’aquesta dimensió en la praxi creativa de molts artistes allotjats en fàbriques, difícilment esdevé eix vertebrador de les fàbriques de creació. El taller passarà revista a aquesta relació entre fàbriques, creació i recerca: quin és l’estat de la qüestió i quins són els reptes de futur.

  -> Taller en català amb traducció al castellà i l'anglès. 

 • T16. Fàbriques, programes pedagògics i la cruïlla entre educació i cultura
  Coordinador del programa Fàbriques de Creació, ICUB
  + Llegir més

  Educació i cultura han estat dos àmbits tradicionalment poc avinguts, malgrat la seva freqüent cohabitació institucional. Per a alguns són el mateix, per a d’altres són tot el contrari. El més freqüent és considerar-les un recurs recíproc. La cruïlla entre educació i cultura és un territori que ha estat, i és, objecte d’estudi i anàlisi però que encara no s’ha aconseguit transposar en una pràctica sistemàtica i en una incorporació tant a les polítiques culturals com a les educatives. El taller treballarà sobre experiències que certifiquen l’oportunitat d’aquest diàleg també a les fàbriques de creació.

  -> Taller en castellà

11:00 – Pausa

11:30 – Taula de debat 3

 • El lloc de les fàbriques de creació en l’estratègia cultural de les ciutats
  Modera:
  President del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)
  Director, BureauBroedplaatsen, BBp, Amsterdam
  Director, Spinnerei Leipzig
  Coordinador Agenda 21 de la Cultura, CGLU-Ciutats i Governs Locals Units
  + Llegir més

  Les fàbriques de creació, a més de prestar els millors serveis possibles als artistes que hi treballen i a la ciutadania que les fa servir, produeixen un impacte indiscutible en la ciutat que les promou, un impacte que es visualitza en la recuperació del patrimoni (industrial o no), la transformació de zones urbanes en declivi, la generació de noves activitats econòmiques, la contribució a dinàmiques socials integradores, la creació d’un sentiment d’identitat més arrelat o la projecció d’una imatge de marca. No obstant això, el mal ús o l’abús de la cultura en la transformació de les ciutats pot generar problemes, contribuir al mal desenvolupament o no ser gaire sostenible. En aquesta darrera taula de debat es reflexionarà sobre aquesta justa dosi homeopàtica en què la cultura provoca efectes virtuosos a partir del coneixement en detall d’experiències contrastades.

13:00 – Clausura - Presentació de la mirada d'observador extern

 • Una reflexió retroprospectiva
  Director de Promoció de Sectors Culturals, Institut de Cultura de Barcelona
  + Llegir més

  Una trobada no és exactament un congrés. Per tant, a Factorial no hi ha previstes unes conclusions que resumeixin de manera estructurada el gruix d’aportacions sorgides en les taules de debat, tallers, visites i experiències que hauran tingut lloc al llarg de tres dies de feina i convivència intensa. En canvi, hem convidat un observador extern amb moltes hores de vol i de vinculació amb la matèria que ens acompanyarà al llarg de totes les activitats del programa i que, en la recta final, compartirà amb els participants les seves reflexions i propostes en un format retroprospectiu, és a dir, projectant-les cap al futur en forma de reptes i consideracions a tenir en compte en futures edicions d’aquesta trobada internacional de fàbriques de creació.

14:00 - Visita a les Fàbriques de Creació Nau Ivanow i Hangar (amb dinar inclòs)

14:00 - Visita a les Fàbriques de Creació Ateneu Popular de 9 Barris i Graner (amb dinar inclòs)

Ponents

Seu

Fabra i Coats
Fàbrica de Creació de Barcelona

Fabra i Coats - Fàbrica de Creació de Barcelona és un espai multidisciplinar dedicat a la creació artística i emplaçat al complex industrial de l'antiga Fabra i Coats, una fàbrica de fils i teixits del segle XIX, al districte de Sant Andreu.

Actualment compta amb 6.500 metres quadrats de superfície i acull espais per a esdeveniments culturals i projectes de recerca, experimentació i creació cultural de diferents disciplines: arts escèniques, música, arts visuals, audiovisual i multimèdia.

fabraicoats.bcn.cat

Materials

Organització

Factorial és un projecte de:

Desenvolupat en col·laboració amb:

Secretaria Científica:

Secretaria Tècnica:

Contacte

factorial@bcn.catT. +34 93 318 26 50

Fabra i Coats – Fàbrica de Creació
Carrer Sant Adrià, 20 (Sant Andreu)
08030 Barcelona

Com arribar:
Metro: L1 (Sant Andreu)
Bus: 11, 40, 73, 126 and N9
Renfe: Sant Andreu Comtal